WARUNKI ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWA

 

Przesłanie pocztą elektroniczną lub tradycyjną:

  1. wypełnionego formularza zgłoszeniowego,
  2. partytur utworów,
  3. aktualnego nagrania zawierającego 2-3 utwory,
  4. krótkiej informacji o chórze i jego osiągnięciach artystycznych,
  5. zdjęcia chóru (min. 300 dpi).

 

na adres:
zgloszenia@cantatviwat.pl
Klub Akademicki WAT
ul. gen. Witolda Urbanowicza 25A
01-476 Warszawa

w terminie do 15.06.2018 r.

O zakwalifikowaniu chóru decyduje Rada Artystyczna w terminie do 02.07.2018 r.,
Uiszczenie opłaty akredytacyjnej – 200 zł w terminie do 20.07.2018r. na konto organizatorów:

Wojskowa Akademia Techniczna
00-908 Warszawa 46, ul. gen. Witolda Urbanowicza 2
34 1240 5918 1111 0000 4910 0228
Tytułem: Festiwal Cantat viWAT – Klub WAT.